kasy fiskalne

Słownik branżowy

ADF – (Automatic Document Feeder – Automatyczny Podajnik Dokumentów) Pozwala na kopiowanie dokumentów bez potrzeby podnoszenia pokrywy płyty dociskowej. ADF to wersja podajnika oryginałów skanująca tylko jednostronnie oryginały. Zamiast umieszczać każdą kartkę na szkle, wystarczy załadować plik oryginałów do skopiowania do podajnika.

ARDF – (Automatic Reverse Document Feeder – Automatyczny Odwracający Podajnik Dokumentów) Patrz również ADF. Podajnik dokumentów obsługujący dwustronne dokumenty oryginalne. Urządzenie wyposażone w  ARDF i dupleks pozwala na łatwe i szybkie kopiowanie dwustronnych oryginałów – wkładamy do podajnika dwustronny oryginał, a urządzenie od razu drukuje dwustronną kopię. Nowocześniejsze wersje podajników dwustronnych, zwane jednoprzebiegowymi, wyposażone są w dwa skanery, obie strony oryginału są skanowane w jednym przebiegu.

B&W lub B/W –  (black & white) Skrót oznaczający czarno-biały.

Bęben – Jeden z najważniejszych elementów kopiarki na którym tworzy się obraz. Składa się z aluminiowego lub ceramicznego rdzenia z warstwą materiału światłoczułego.

Czas nagrzewania – Czas od włączenia urządzenia, po którym może ono rozpocząć drukowanie. Ten czas nie jest bardzo istotny dla mniejszych urządzeń, ale zwykle wzrasta w przypadku większych modeli.

Desktop – Typ urządzenia, które może być umieszczone na blacie biurka lub stołu.

Deweloper – Proszek- nośnik, mający za zadanie zbliżenie cząstek tonera do naelektryzowanego bębna

DP – automatyczny podajnik oryginałów

DPI –  dots per inch – punkty na cal) -jednostka rozdzielczości druku, ilość odrębnych punktów jakie jest w stanie wydrukować urządzenie na długości jednego cala

Drukarka GDI – (Graphical Data Interchange) – tą nazwą określone są drukarki, które do przygotowania wydruku wykorzystują procesor oraz pamięć wewnętrzną komputera sterującego wydrukiem (system operacyjny Windows). Drukarka taka potrafi drukować tylko układy kropek, więc otrzymuje od komputera już przetworzoną postać dokumentu. Dla przyśpieszenia wydruku w wyżej wymienionych drukarkach stosuje się pamięć wewnętrzną. Najnowsze urządzenia wielofunkcyjne posiadają w standardzie co najmniej 8MB pamięci, a opcjonalnie nawet do 160MB.

Dupleks – system druku dwustronnego, element wyposażenia standardowego lub dodatkowego kserokopiarki, umożliwiający automatyczne odwracanie papieru podczas kopiowania lub drukowania.

Finiszer – Urządzenie wyjściowe kopiarki (lub drukarki) które może zszywać, łamać, składać dziurkować, broszurować, sortować itp.

HyPas – Unikalna, nowoczesna i skalowalna platforma programowa obsługująca zarówno Java  jak i Web Services.  Optymalizuje ergonomię urządzeń wielofunkcyjnych, oferuje możliwość indywidualnej konfiguracji  i dostosowania do potrzeb klienta.

Interfejs równoległy –  IEEE1284, interfejs pozwalający na podłączenie kopiarki do komputera. Interfejs równoległy nie jest już wykorzystywany w nowych urządzeniach, zastąpiły go połączenie przez USB i sieciowe kontrolery druku.

Kaseta na papier – szuflada, zasobnik na papier, podajnik papieru, zwykle uniwersalny do którego można włożyć papier o różnych formatach,

Mailbox – Nakładka na finiszer w postaci zestawu półek. Umożliwia automatyczne sortowanie dokumentów, które zostały wydrukowane przez różnych użytkowników, dzięki czemu nie dochodzi do pomieszania wydruków.

Panel dotykowy –  Dotykowy ekran LCD, za pomocą którego można wybierać opcje i parametry pracy kopiarki.

PCL – jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków opisu strony wykorzystywanych w drukarkach ogólnego przeznaczenia, stosowanych w domach i firmach. Od momentu wprowadzenia go w 1984 roku powstało kilka wersji tego języka. Najnowsza wersja to PCL6. Najłatwiej PCL można scharakteryzować jako język, który całą stronę traktuje jak duży zbiór kropek, czyli obraz rastrowy. Takie obrazy wysyłane są do drukarki jako wzorce bitowe. Znaki alfanumeryczne postrzegane są podobnie – komputer musi załadować do drukarki poszczególne obrazy każdej litery podczas buforowania druku. Oprócz opisu sposobu drukowania tekstu i grafiki, w poleceniach języka PCL istnieją także polecenia służące do sterowania drukarką i włączające różne jej funkcje.

Podajnik ręczny papieru – multitaca, bypas, zwykle wysuwana lub skaładana tacka z boku kopiarki o pojemności od jednego do nawet 1000 arkuszy, wykorzystywana przy podawaniu papieru o nietypowym formacie, kopert, papieru grubszego który nie może być pobierany z kasety kopiarki.

PostScript – język programowania zoptymalizowany do wydruku grafiki i tekstu. W dzisiejszym żargonie to język opisu strony (page description language). Został wprowadzony przez Adobe w 1985 roku. PostScript daje wygodny język w którym można opisać obrazy w sposób niepowiązany z danym urządzeniem. Ta niezależność od danego urządzenia oznacza, że obraz jest opisany bez odniesienia do specyficznych cech urządzenia (np. rozdzielczości drukarki), dzięki czemu ten sam opis może być wykorzystany na dowolnej drukarce PostScript bez modyfikacji.

PPM – (Pages per minutes) – strony na minutę, liczba stron, jaką urządzenie może poddać obróbce na minutę.

Separator prac – Umożliwia separację faksów od kopii/wydruków.

Toner – Barwny proszek, stosowany w kserokopiarkach do otrzymywania obrazu. Wydruk jest skutkiem naniesienia tonera na powierzchnię kartki a następnie jego ogrzania. W urządzeniach monochromatycznych stosowany jest jeden kolor – czarny (black) (K), natomiast w modelach kolorowych stosowane są cztery kolory – black (K), yellow (Y), cyan (C) oraz magenta (M).

USB – (Universal Serial Bus, czyli uniwersalna magistrala szeregowa) przypomina pod wieloma względami tradycyjny port szeregowy, lecz można wskazać także istotne różnice, które spowodowały wielką popularność urządzeń wyposażonych w porty USB. Urządzenie USB można z łatwością skonfigurować (łatwiejsze jest także korzystanie z niego), a oprócz tego stosując je unika się wszystkich konfliktów konfiguracji. Kabel USB ma cztery żyły. Dwie z nich służą do przekazu danych (w dwóch kierunkach), a dwie pozostałe do zasilania (dzięki temu można podłączyć kilka urządzeń USB bez konieczności stosowania zasilaczy sieciowych lub baterii). Port USB 1.1 może przekazywać dane z szybkością 1,5 Mb/s lub 12 Mb/s. Natomiast nowszy standard USB 2.0 ma przepustowość 480 Mb/s, natomiast najnowszy USB 3.0 4,8 Gb/s.

USB Host – urządzenie wyposażone w tego rodzaju port umożliwia podłączenie pamięci przenośnych typu pendrive lub dysków twardych i bezpośrednie drukowanie plików z tego rodzaju nośników, oraz skanowanie z zapisem do pamięci nośnika bez pośrednictwa komputera.

Urządzenie wielofunkcyjne – (MFP-Multifunctional Products) Obecnie prawie każda kserokopiarka jeżeli nie ma w standardzie to umożliwia rozbudowanie o dodatkowe funkcje jak drukowanie, skanowanie, faksowanie.

Wydajność tonerów –  wydajność tonerów urządzeń laserowych monochromatycznych podawana jest zwykle dla 6% lub 5% zaczernienia.

Strona z 5% zaczernieniem używana do testowania wydajności toneru czarno-białych drukarek i kopiarek laserowych według ISO/IEC 19752:ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf
Testowanie wydajności tonerów kolorowych drukarek i kopiarek laserowych według ISO/IEC 19798 polega na ciągłym drukowaniu standardowego zestawu pięciu stron do momentu wyczerpania tonera: ISO_IEC_24712_2006_Test_Pages.pdf

Zoom – Funkcja zmniejszania lub powiększania obrazu dokumentu.