kasy fiskalne

Zarządzanie i kontrola urządzeń

Bezpłatne możliwości zarządzania i  kontroli  pracy urządzeń

KYOCERA_Net_Viewer.-contextmargin-51969-Image.contextmarginimageKMnet Viewer to oprogramowanie służące do zarządzania sieciowymi urządzeniami MFP i drukarkami (max 100). Umożliwia odczyt liczników, status urządzenia, zdalną konfigurację urządzeń, ustawienie alertów z jednego administracyjnego miejsca, a w dodatku jest prosty w użyciu. Główne cechy to:

 1. automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.
 2. kompletny widok z informacjami o urządzeniu (ustawienia, liczniki, użytkownicy, książki adresowe,  logi itp.).
 3. zdalna konfiguracja urządzenia i jego właściwości.
 4. aktualizacja firmware’u jednego lub wielu urządzeń jednocześnie (tylko wersja 5.x.xxxx).
 5. powiadamianie o stanie urządzeń (np. zacięcie papieru, mało tonera) poprzez e-mail.
 6. definiowany widoki grup urządzeń w zależności od dynamicznych kryteriów (np. wszystkie urządzenia gdzie kończy się toner).
 7. mapa urządzeń na dowolnym tle (np. planie budynku).
 8. export informacji o urządzeniach i liczników do dalszej analizy.

8109527KMnet Admin to zunifikowane, oparte na platformie internetowej oprogramowanie Kyocera typu klient serwer do zarządzania urządzeniami, dające administratorom sieci możliwość łatwego zarządzania każdym urządzeniem w organizacji. Zadania wymagające użycia wielu programów lub też bezpośredniego podejścia do urządzenia teraz są dostępne w pojedynczym, szybkim i nowoczesnym środowisku. Pozwala zarządzać tysiącem urządzeń w wielu sieciach.

Jedną z jego konsoli jest Accounting Manager umożliwiający zdalne zarządzanie trybem nadzoru urządzeń Kyocera. Pozwala na zbieranie liczników z urządzeń według kodów departamentów (kody ID), jak i liczników całkowitych. Umożliwia również export/import kodów, liczników, urządzeń. Oprogramowanie klienta uruchamia się w oknie przeglądarki internetowej – Internet Explorer, a więc nie wymaga instalacji. Użytkownik otrzymuje:

 1. dostęp dla administratora i użytkownika oparty na platformie internetowej, nie wymaga jakiejkolwiek instalacji na PC,
 2. oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie takie jak AJAX i J2EE,
 3. aplikacje o konstrukcji pozwalającej na łatwe dodawanie nowych wtyczek i funkcjonalności,
 4. konsole do zarządzania zadaniami wydruku (Print Job Manager) pozwala elastycznie administrować zadaniami wydruku,
 5. konsole do zarządzania rozliczaniem (Accounting Manager) pozwala monitorować kopie/wydruki/skany/faksy (kto, gdzie, kiedy),
 6. wbudowane moduły konfiguracji flotowej, aktualizacji firmware’u i narzędzia raportujące (wymaga KYOsupport).

KX_Driver_6_0.-contextmargin-25398-Image.contextmarginimageZaawansowany sterownik KX to własny sterownik Kyocera umożliwiający wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji urządzenia. Zawiera w sobie wszystkie języki opisu strony (PDL) obsługiwane przez urządzenie (PCL, KPDL – zgodny z PostScript, PDF) i obsługuje praktycznie wszystkie wersje Windows. Posiada przyjazny interfejs użytkownika (GUI), umożliwia tworzenie profili. Funkcjonalność sterownika może być rozszerzana poprzez instalację dodatkowych wtyczek np. bezpieczny znak wodny, optymalizator kolorów itd. Sterowniki są certyfikowane przez Microsoft. Są dostępne również sterowniki klasyczne uniwersalne.

 

KM-Net for Direct Printing to oprogramowanie pozwalające na bezpośrednie drukowanie plików PDF w urządzeniach Kyocera.Tradycyjna metoda polega na otwarciu pliku PDF w jednym z programów czytających tego typu pliki np. Adobe Reader, Adobe Acrobat, Foxit Reader itp. oraz klasycznym drukowaniu. KM-Net Direct Print pozwala na drukowanie metodą „Przeciągnij  i Upuść” – „Drag and Drop” lub wybraniu i zaznaczeniu wielu plików i wysłaniu ich bezpośrednio do drukarki, bez potrzeby otwierania żadnego z nich.

Prescribe to skryptowy język kontrolera drukarek Kyocera. Pozwala tworzyć formularze elektroniczne, modyfikować i odpowiednio formatować dane wydruku na poziomie urządzenia (drukarki), drukować kody kreskowe itp.. Korzyści:

 1. niezależność od platformy i oprogramowania,
 2. brak ograniczeń w tworzeniu formularzy, te same formularze dla różnych środowisk,
 3. nie generuje ruchu w sieci, pliki Prescribe są przechowywane w urządzeniu,
 4. nie wymaga dodatkowych źródeł papieru, wstępnie. zadrukowanego papieru, szybka  i elastyczna modyfikacja formularzy,
 5. możliwość praktycznie dowolnego konwertowania/formatowania danych wydruku                        (filtr uniwersalny),

KX Spool Center to oprogramowanie pozwalające na tworzenie wirtualnych drukarek i umożliwiające:

 1. – Spool without printing – zatrzymanie wydruku w określonej lokalizacji.
 2. – Spool and print immediately – drukowanie natychmiastowe.
 3. – Spool and print at the scheduled time – drukowanie w określonym czasie.
 4. – Tandem printing – drukowanie tej samej pracy na wielu drukarkach jednocześnie.
 5. – Direct printing – drukowanie na określonej drukarce bezpośrednio.
 6. – Broadcast printing – drukowanie zdefiniowanej ilości na wybranych drukarkach.
 7. – Cluster printing – drukowanie jednocześnie na wybranych drukarkach optymalizując do ich prędkości.

KM-Net for Clients to oprogramowanie zapewniające dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy sieciowymi urządzeniami MFP i drukarkami, a PC użytkownika. Główne cechy to:

 1. – podgląd statusu urządzenia,
 2. – sprawdzenie poziomu papieru,
 3. – drukowanie prac zachowanych na twardym dysku urządzenia.
 4. Zmiana ustawień domyślnych urządzenia w zależności od uprawnień.

Command Center to strona webowa urządzenia umożliwiająca jego pełną konfigurację.

Dostępne są ustawienia związane z książką adresową, bezpieczeństwem, ustawieniami sieciowymi, dotyczącymi skanowania, faksowania, drukowania i wiele innych.

KYOanalyser to proste narzędzie służące do szacowania obciążeń drukarek. Potrafi stworzyć obraz środowiska druku zawierający pełne informacje o licznikach. Analiza danych dostarczona przez KYOanalyser pozwala na stworzenie koncepcji reorganizacji i optymalizacji środowiska druku. Innymi słowy jest to proste, ale bardzo funkcjonalne narzędzie to przeprowadzenia audytu środowiska druku. KYOanalyser może być uruchomiony z pamięci USB podłączonej do komputera będącego w sieci użytkownika, nie wymaga jakiejkolwiek instalacji.

Płatne możliwości zarządzania  kosztami i  dokumentem MYq

 Bez n‡zvu-1

 System MyQ jest kompatybilny z 2000 urządzeniami 16 producentów na rynku.

Istnieje możliwość miesięcznego testu oprogramowania.

 Opis oferowanego oprogramowania MyQ (podstawowy zakres):

 1. monitorowanie rzeczywistych kosztów drukowania,
 2. możliwość zarządzania zadaniami drukowania za pomocą MyQ Internet, umożliwia to anulowanie zadań, które zostały wysłane do drukowania przez pomyłkę,
 3. możliwość wydruku na dowolnym urządzeniu po wcześniejszym zalogowaniu się (wydruk podążający),
 4. administracja wykonywana za pośrednictwem przeglądarki www,
  – automatyczna instalacja nowych urządzeń w sieci,
  – możliwość kontroli wszystkich urządzeń w oparciu o sieć,
 5. możliwość śledzenia statusu wszystkich urządzeń, niezależnie od marki i modelu urządzenia             z jednego miejsca, aktualny stan urządzenia – poziom papieru, tonera, komunikaty o błędach, licznik wydrukowanych stron, obciążenie robocze każdej maszyny i inne przydatne informacje,
 6. każdy użytkownik ma dostęp do swoich statystyk a administrator do szczegółowych statystyk dla poszczególnych użytkowników na dowolny okres czasu,
 7. automatycznie generowane i zaplanowane raporty wysyłane przez e-mail,
 8. koszty druku i kopiowania można ustawić dla każdego urządzenia osobno,
 9. zadania drukowania są zapisywane na serwerze, oczekując na identyfikację użytkownika                     w terminalu przed przejściem do druku,
 10. panel sterowania jest zablokowany, dzięki czemu tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzenia,
 11. możliwość natychmiastowego usunięcia drukowanych stron z serwera,
 12. wszystkie dane są zabezpieczone i zaszyfrowane przy użyciu algorytmu AES.